Σχετικά με το Δίκτυο απόΔημος του Δήμου Κοζάνης


Διαβάστε την επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης, Λάζαρου Μαλούτα

Το Δίκτυο απόΔημος είναι μία πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης Λ. Μαλούτα με στόχο τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με νέους που κατάγονται από την περιοχή της Κοζάνης, εργάζονται στο εξωτερικό και θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Η περιοχή μας καλείται να αντιμετωπίσει μία εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη περίοδο με το βίαιο πέρασμα στη μεταλιγνιτική εποχή. Βασικός στρατηγικός στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ώστε να συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Στην κατεύθυνση αυτή το Δίκτυο απόΔημος στοχεύει στην αξιοποίηση γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών των Κοζανιτών του εξωτερικού με ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην επιστήμη, την έρευνα και τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τρόπο μπορούν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το Δίκτυο κινείται σε 3 άξονες:

  • Καταγραφή του δυναμικού των Κοζανιτών του εξωτερικού
  • Ενημέρωση των μελών του για σημαντικά θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και συνεισφορά με κατάθεση εμπειριών/ειδικών γνώσεων/προτάσεων
  • Δημιουργία δράσεων και συνεργασιών με σκοπό την παρακίνηση επιστροφής νέων στον τόπο μας αλλά και στην ανάσχεση φυγής νέων υψηλών προσόντων στο εξωτερικό