Επικοινωνία με το Δίκτυο απόΔημος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο απόΔημος του Δήμου Κοζάνης στα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

Ταχυδρομείο: Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη, T.K. 50131

Τηλέφωνο: 24613 50311/324 (Γραφείο Δημάρχου)

Τηλεομοιότυπο (Fax): 24610 27065

Email: apodimos@cityofkozani.gov.gr