Συνέντευξη με τη Χαρά Χαρσού (Νορβηγία)


Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φασούλα (Τσεχία)


Συνέντευξη με τον Μιχάλη Ιωάννογλου (Δανία)


Συνέντευξη με την Μαρινέλα Ζούρκα (Ηνωμένο Βασίλειο)


Συνέντευξη με την Μαρία Μπέσιου (Γερμανία)


Συνέντευξη με τον Γιώργο Τριανταφύλλου (ΗΠΑ)


Συνέντευξη με τον Αθανάσιο Πούχια (Ηνωμένο Βασίλειο)


Συνέντευξη με τον Αντώνη Ποδιώτη (Δανία)


Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Λίτσιο (Σουηδία)